Skip to main content

Book et arbejdspladskursus og få kurset til jer


Vi kommer ud på jeres arbejdsplads, deler ud af vores specialpædagogiske og psykologiske viden og kobler teorien til hverdagens praksis. Arbejdspladskurserne udbydes inden for en bred vifte af specialpædagogiske temaer og kan skræddersyes, så de passer til netop jeres behov.

Et arbejdspladskursus giver de deltagende medarbejdere samme vidensplatform at agere ud fra og bidrager til et fælles forståelsesgrundlag, som der kan arbejdes videre ud fra. Det styrker både fagligheden og sammenholdet blandt medarbejderne og danner grundlag for samarbejde og dialog om emnet i den pædagogiske praksis fremadrettet.

Et arbejdspladskursus giver:

  • Højere faglighed på arbejdspladsen
  • Fælles fagligt fodslag
  • Bedre muligheder for implementering
  • Mulighed for sparring mellem kolleger
  • Unik kobling mellem teori og praksis
  • Kompetenceudvikling direkte på jeres arbejdsplads

Et temabaseret og skræddersyet kursus kan eksempelvis handle om: 

Temabaseret og skræddersyet
Vi udbyder arbejdspladskurser inden for en bred vifte af specialpædagogiske temaer:

Det praktiske

Et arbejdspladskursus er et kursus for en gruppe medarbejdere. VISS-konsulenten møder op på jeres arbejdsplads og holder oplæg hos jer efter aftale. Kurset kan også holdes hos os.
  • Pris

    Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 17.900,- kr. pr. dag plus transport og køretid.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030