Skip to main content

Målgruppe i Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er Danmarks største botilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

Målgruppen besidder generelt ressourcer der svarer til de tidligere udviklingsniveauer (3 mor. – 4 år). Det kan være mennesker med multiple funktionsnedsættelser, udtalte adfærds- og udviklingsforstyrrelser samt autismespektrumforstyrrelse. Menneskerne kan være diagnostiseret med flere sammenfaldende sygdomme samt demens og døvblinde. 

Beboerne i Landsbyen Sølund er kendetegnet ved, at de ofte har et højt eller fuldstændigt støttebehov. 

Mød Thomas og Ronja, som bor og arbejder i Landsbyen Sølund