Skip to main content

Hvem bor i Landsbyen Sølund?

Landsbyen Sølund er Danmarks Største botilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Landsbyen Sølund har siden 1935 været et fællesskab for unikke beboere og dygtige og kreative medarbejdere. I dag bor der 240 beboere i Landsbyen Sølund fordelt på 14 boenheder. 

Alle beboere har værdi i vores fællesskab, fordi de er lige præcis dem, de er.