Skip to main content

Kompetenceudvikling i Landsbyen Sølund

Introduktionsstillinger

En tryg opstart som nyuddannet Mathias Møller Nielsen blev uddannet socialdiakon fra Diakonhøjskolen i januar 2022. Kort tid efter blev han ansat i Landsbyen Sølund i en introduktionsstilling, hvor han så muligheden for at få en tryg opstart, masser af viden og en god modtagelse.

Landsbyen tilbyder en tryg indgang til arbejdet som socialpædagog med såkaldte introduktionsstillinger.


“Fra min mentor har jeg fået en masse god sparring”

Mathias Møller Nielsen

Mathias Møller Nielsen blev i februar 2022 ansat i Landsbyen i en introduktionsstilling med introduktionsforløb, ”Det gav en tryghed at blive taget i godt mod. I forløbet fik jeg undervisning der handler specifikt om målgruppen i Landsbyen. Landsbyens Videnscenter kom med en masse teori som jeg kunne bruge i praksis, og de første fire måneder havde jeg en mentor i bo-enheden, som også var en stor hjælp” siger Mathias og uddyber ”Fra min mentor har jeg fået en masse god sparring, og min oplevelse var, at der var tid og rum til at få snakket nogle udfordrende situationer igennem bare os to”.

Formålet med introduktionsstillingen er at give en større tryghed for nyansatte, samtidigt med at klæde medarbejderne på til opgaven, som ligger indenfor et specialområde, der kan have mange kompleksiteter, og derfor kræver en særlig indsats. ”Jeg tror, at det gør en stor forskel for beboerne, at de bliver mødt af nogle nyansatte som bliver klædt godt på til opgaven fra start” siger Mathias. En del af introduktionsstillingen er, at give den enkelte mulighed for at udvikle sig i arbejdet. ”Når jeg ser tilbage på, hvor jeg var i begyndelsen, og sammenligner det med, hvor jeg er nu, føler jeg mig meget mere rolig og sikker i arbejdet. Ikke mindst, fordi jeg ikke står alene, men har en masse gode kollegaer, som også brænder for deres arbejde.

Lige fra begyndelsen, er der kommet kollegaer, der har opfordret mig til bare at være nysgerrig og prøve forskellige ting af, hvilket har givet en stor frihed til, at jeg har kunne hvile mere i at være mig selv. Men jeg har også lånt en masse af dem, som allerede har opfundet den dybe tallerken, især hos de beboere som kræver en ekstra indsats” afslutter Mathias. 

“I mit job er der rig mulighed for at være kreativ, altid med øje for, at det skal være til gavn for Landsbyens beboere. Hvis det giver udvikling eller trivsel for den enkelte, så er der så mange muligheder”

Michella Skyum

Kompetenceudvikling i hverdagen

Kurser og efteruddannelse i Landsbyen Sølund

Fagligheden er medskabende på det gode liv! Det kræver høj faglighed og løbende kompetenceudvikling at skabe gode liv i Landsbyen Sølund.

Mød Michella Skyum, som sideløbende med sit job som socialpædagog har uddannet sig til sanseintegrationsvejleder. Michella er ansat i Lansbyen Sølund, og har siden september 2021 haft sin daglige gang i bo-enhed 20 som socialpædagog.

”I mit job er der rig mulighed for at være kreativ, altid med øje for, at det skal være til gavn for Landsbyens beboere. Hvis det giver udvikling eller trivsel for den enkelte, så er der så mange muligheder”, siger Michella. En af de muligheder, var en efteruddannelse til sanseintegrations vejleder, som Michella tog i 2022. En uddannelse som giver overordnet sensorisk forståelse af de enkelte sanser og nervesystemet generelt. Formålet med uddannelsen er, at den enkelte borger opnår øget sensorisk balance og regulering af arousal, så vedkommende dermed får grundlag for bedre generel læringsparathed og trivsel, herunder kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt. ”Gennem forløbet har jeg fået masser af viden om sansning og dens betydning hos den enkelte. Det har givet en stor forståelse for, hvordan vi kan tilpasse rammer og aktiviteter, så de understøtter beboernes individuelle behov”, siger Michella og fortsætter ”Jeg var på sommerskole i Landsbyen Sølund med en beboer, og vi er kommet så langt med at skabe livskvalitet for denne beboer, efter vi er begyndt at arbejde aktivt med sanseintegration. Det er så fantastisk at være en del af”, siger Michella.

Det er ikke kun Michella og beboerne, som har gavn af uddannelsen. Der er nemlig en stærk kultur i Landsbyen for at vidensdele og kompeteceudveksle. ”Jeg har efterfølgende delt min viden gennem en fremlæggelse til mine kollegaer, det gør nemlig, at vi sammen kan løfte i flok, og hjælpe den enkelte beboer til bedre trivsel”, afslutter Michella. 

Er du interesseret i
vores fantastiske arbejdsplads?