Skip to main content

Pårørendesamarbejde

I Landsbyen Sølund har vi et stærkt og forpligtende samarbejde med vores beboeres pårørende og værger. Vi ved, at pårørende er de vigtgste i beboernes liv.  

Landsbyen har en aktiv pårørende forening:   Foreningen er frivillig, og har forskellig fokusområder:  

Varetager beboernes interesser, og forsøger, at fremføre beboernes synspunkter som borgere i Landsbyen Sølund overfor ledelsen, som vi jævnligt er i dialog med
Er en samlende forening, som de lokale Pårørenderåd i Sølunds boenheder kan samarbejde med
Repræsenterer Landsbyen Sølund udadtil i f.eks. PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune), et samlende organ for alle bosteder i Skanderborg Kommune med 2 årlige dialogmøder og, hvor Handicapchefen for Skanderborg Kommune deltager i
Udgiver bladet FOKUS 4 gange årligt, og sendes til alle pårørende 
Udgiver hjemmesiden www.pf-solund.dk samt Facebook 
Har 2 medlemmer i bestyrelsen i Ane-Fonden, hvis formål er, at uddele legater til “glemte børn” i Landsbyen Sølund 
Tager relevante problemstillinger op og arbejder på løsning af disse 
Gerne stiller op til arrangementer og udvalg i Landsbyen Sølund 

Læs mere på foreningen hjemmeside eller følg pårørendeforening på Facebook