Skip to main content

Hvad vil det sige at arbejde i Landsbyen Sølund?

I Landsbyen Sølund har vi ét formål: Beboerenes gode og betydningsfulde liv. Formålet er alle chef. Når vi siger, at formålet er alles chef, betyder det, at vores handlinger og beslutninger skal gave vores formål. 

Vi tager initiativ og ansvar og vi har brug for hinanden. Både når vi skal løse vores opgaver, udfolde perspektiver og finde nye veje. Vi har et forpligtende arbejdsfællesskab som er kendetegnet ved, at vi deler ressourcer og forpligter os på de aftaler, vi indgår med hinanden og vores samarbejdspartnere. 

Vi har en åben forbedringskultur og bruger vores fælles bøvl og bekymringer til at skabe endnu bedre liv for Landsbyens beboere. Vi møder hinandens perspektiv med nysgerrighed og åbenhed, også når vores perspektiver er forskellige. 

Ro og tid til den pædagogiske opgave

Mød Michael som arbejder i boenhed 16. Michael startede i Landsbyen Sølund i en af vores introduktionsstillinger. 

Michael Christiansen

Et job med hjerte og hjerne

Mød Ronja, som arbejder i boenhed 40 i Landsbyen Sølund. Ronja har arbejdet i Landsbyen i mange år. 

Ronja Frida Johsen

Er du interesseret i
vores fantastiske arbejdsplads?