Skip to main content

Værd at vide om beboerøkonomi

Beboerne i Landsbyen Sølund har behov for støtte og hjælp til at klare hverdagen og deres økonomi varetages derfor som oftest af pårørende og værger i samarbejde med boenhedens leder.

Beboerøkonomi

Alle beboere i Landsbyen Sølund er tilkendt pension og betaler – på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje – egne leveomkostninger, herunder husleje, kost og eget forbrug til vask, rengøring mv. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen.

Beboernes økonomi håndteres som udgangspunkt med digitale betalinger (bankoverførsler), hvilket giver den største sikkerhed for medarbejdere og beboere, da kontanter indebærer risiko for tyveri. Alle indkøb til beboerne foregår derfor primært via banken (dankort eller bankoverførsler).

First Card løsning

First Card kort og Acubiz APP er løsningen, vi anvender, når vi hjælper beboere med indkøb.

Beboeren har individuel aftale med Landsbyen Sølund, om hvilket rådighedsbeløb den enkelte beboere må anvende om måneden og maksimum beløb pr. køb.

Vi har beskrevet løsningen i materialet:

Som værge har du direkte adgang med disse link til:

Afklaring af hvilken støtte beboeren har brug for foregår i dialog mellem boenheden og værge.

Spørgsmål om løsningen kan rettes til:

Beboerbetalte ydelser

De beboerbetalte ydelser varierer alt efter hvilken pladstype, der er tale om. Under nedenstående menupunkter kan du se husleje og øvrige ydelser for de forskellige boligformer.

Refusion vedr. kost i Landsbyen Sølund

Beboerne i Landsbyen Sølund betaler et månedligt beløb for kost. Beløbet reguleres årligt og den aktuelle pris kan ses på Sølunds hjemmeside.

Hvis en beboer eksempelvis er på besøg hos sine forældre eller indlagt på sygehus kan kosten meldes fra ved køkkenet. Beboeren får så en andel af sin betaling tilbage.

Kosten skal meldes fra af personalet senest 4 hverdage før dagen for de berørte måltider.

Der kan meldes fra for hele døgn, samt aftensmåltider og frokostmåltider. Der kan ikke meldes fra for enkeltstående morgenmåltider og mellemmåltider.

Er en beboer eksempelvis hos sine forældre på weekend fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag kan der meldes fra for lørdag, da dette er et helt døgn. Desuden kan der meldes fra til aftensmåltidet fredag og frokosten søndag.

Der gives således ikke refusion for morgenmad og mellemmåltider søndag.

Rent praktisk leveres morgenmad og mellemmåltider til Sølunds Boenheder i større fælles leveringer. Og der genbestilles i forhold til hvad og hvor meget, der er blevet spist. Der er derfor ikke en bestemt portion, der skal afbestilles for ikke at gå til spilde. Prisen afspejler i stedet, hvor meget der samlet set spises i Landsbyen over en periode, og ligesom vi ikke tæller, hvem der spiser flest frikadeller, tæller vi heller ikke, hvem der deltager i flest morgen-eller mellemmåltider.

Her finder du Landsbyen Sølund