Skip to main content

LANDSBYEN SØLUND

Velkommen til Landsbyen Sølund. Vi er Danmarks største botilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.