LANDSBYEN SØLUND

Velkommen til Landsbyen Sølund. Vi er Danmarks Største botilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. 


© Landsbyen Sølund