Skip to main content

Om Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Hvem er vi

I Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter har vi ét formål. At skabe gode liv for mennesker med fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse i Danmark. 

Landsbyen Sølund er Danmarks største botilbud for voksne med fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Sammen med landsbyen udvikler vi viden, som understøtter det gode liv for beboerne i landsbyen, men også for mennesker på botilbud i resten af landet. 


“I Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter har vi en fælles læringsforståelse som bygger på refleksiv organisatorisk læring i praksis”.

Harry Lauritsen

Lærings- og videnscenter i Landsbyen Sølund er etableret i august 2023. 

En reorganisering i Landsbyen Sølund betyder, at alle landsbyens understøttende konsulentfunktioner samt konsulenter fra tidligere VISS (Videnscenter) er samlet i én enhed som Landsbyen Sølunds Lærings- og Videnscenter. Vi er nu mange fagligheder der arbejder sammen om at skabe gode liv for mennesker med fysisk- og eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Landsbyen Sølund er midt i en spædende og vigtig bevægelse. Vi sætter beboernes gode og betydningsfulde liv i centrum og tror mere på det organisatoriske kollektivs styrke og visdom end traditionelle ledelseshierarkier og styringsformer.

Vi henter inspiration både nationalt og globalt. Vores kilder til inspiration er både praktikere og teoretikere og tæller blandt andet: Frederik Laloux, Sociokratiske processer, Buurtzorg, og andre organisationer der er nysgerrige på nye organisationsformer. 

Vores værdier kan sammenlignes med det lys, der brænder i fyrtårnet, og som er med til at sætte kursen for os. Man har brug for fyrtårnet, når der er uvejr og høje bølger, som der ofte er i vores arbejdsliv. Vores personlige fyrtårn eller værdikompas giver os ikke kun selvindsigt i de valg, vi træffer, men understøtter os også i at stå fast i vores beslutninger”. 

Camilla Grann

Måden vi arbejder på

Vi udvikler læring og viden sammen. Altid med et dobbeltperspektiv. Det betyder, at den enkelte beboers/borgers trivsel og de medarbejdere der er omkring beboeren/borgerens trivsel styrer, hvilken vej vi går. 

Vi er i vores tilgang faciliterende, rådgivende og udviklende. Vi tror på læring, som en kobling mellem individuelle og kollektive læreprocesser, og vi har afsæt i at læring sker via handlinger og erfaringer og gennem refleksioner og erkendelser.

Vi er optaget af neuropædagogik og den helhedsorientering, der er forbundet med at have dette læringsperspektiv. Vi arbejder i neuropædagogikken med samspillet mellem det kognitive, det følelsesmæssige, det sociale og kroppen i læreprocessen. En helt central del af vores læringsforståelse er at tage afsæt i det dobbelte læringsperspektiv og beboernes/borgernes indefraperspektiv. 

Det dobbelte læringsperspektiv betyder, at vi både er optaget af beboerens/borgerens gode og betydningsfulde liv i fællesskaber og deres læringsprogression ud fra deres forudsætninger og ståsted i livet.  

Vi er også optaget af fagprofessionelles individuelle og kollektive læringsprogression, hvor konkrete individuelle oplevelser, reflekterende observationer, abstrakt begrebsdannelse og aktiv eksperimenteren med prøvehandlinger er en del af læreprocessen for individet.  

Dette koblet sammen med en bred generering af viden, integration af viden i den organisatoriske kontekst, kollektiv fortolkning og meningsskabelse samt ansvar for, at viden bliver til handlinger i døgnets 24 timer.  

Dét vi gør

Sådan kan vi hjælpe dig

I landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter arbejder vi med faglig understøttelse for landsbyens beboere og for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i hele Danmark. 

  • Vi er VISO leverandører i hele landet
  • Vi understøtter og udvikler fagligheden i Landsbyen Sølund
  • Vi samarbejder med Socialstyrelsen om forebyggelse af magtanvendelse på botilbud i Danmark
  • Vi skræddersyr aktionslæringsforløb og kurser med udgangspunkt i beboerens/borgerens og jeres behov hos jer

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan tale om, hvordan vi kan understøtte netop dét, som I har brug for. 


“I Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter har vi en fælles læringsforståelse som bygger på refleksiv organisatorisk læring i praksis”.

Harry Lauritsen

Er du interesseret i
vores fantastiske arbejdsplads?

Nyhedsbrev