Skip to main content

Landsbyen Sølunds faglige fundament

I Landsbyen Sølund har vi noget, der er særligt. Vi er mange fagligheder, som tilsammen omdanner vores viden til gode liv for beboeren. 

IRIS modellen

Landsbyen Sølunds fælles faglige fundament er et helhedsperspektiv på beboeren. Det bruger vi IRIS modellen til. Vi bruger vores faglige model til at skabe sammenhæng mellem vores mange fagligheder, metoder og værdigrundlag. Med IRIS modellen skaber vi en tydelig forbindelse mellem teori og praksis. Målet er, at skabe en fælles faglig forståelse og sikre, at der ikke er “blinde pletter” i vores forståelse af beboeren. 

  • I står for Individualiseret 
  • R står for Rehabiliterende 
  • I står for Integrativ
  • S står for Social- og Specialpædagogik

Vi skaber viden sammen 

Viden er en forudsætning for faglighed. I Landsbyen Sølund skaber vi viden sammen og stiller den til rådighed for hinanden – både lokalt og nationalt. Vi kombinerer teori med praksis og er ansvarlige for at dele og opsøge den viden, vi har brug for, når vi skal skabe gode og betydningsfulde liv for Landsbyens beboere.