Skip to main content

Kunsten at skifte perspektiv

17 april, 2023

Af Søren Lytzau, Mette Kamp Hjøllund og Malene Lundgren 

I løbet af foråret og efteråret 2022 skal alle medarbejdere indenfor socialområdet i Skanderborg Kommune undervises i Voksenudredningsmetoden version 2.0.

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Voksenudredningsmetoden er en metode til at understøtte dokumentationspraksis og brugen af data og ikke er en pædagogisk metode eller tilgang. Data som kan bidrage til datainformeret refleksion, som er et af de begreber, Socialstyrelsen anvender, når formålet og effekten af indsatsen i forhold til borgeren skal beskrives. Datainformeret refleksion handler også om, at kunne skifte perspektiv. Om at forholde sig objektivt til borgerens handlinger, inden vi på baggrund af refleksioner og analyser igangsætter pædagogiske interventioner, som udspringer af de faglige perspektiver, som man indtager.

Metoden er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra både myndighed og udfører. Projektet er en del af et nationalt tiltag, hvor alle kommuner senest i 2025 anvender Voksenudredningsmetoden både som myndighed og udfører.

Metoden er opdelt i faser, som understøtter såvel sagsbehandlingen på myndighedsområdet (sagsbehandlers arbejde) som udførers dokumentationsarbejde ift. den indsats udfører leverer. Derudover understøtter metoden samarbejdet mellem myndighed og udfører.

Voksenudredningsmetoden understøttes af KL´s projekt Fælles Faglige Begreber (FFB), og begge dele er sat i verden for blandt andet at styrke dialogen mellem myndighed og udfører. Ved at sætte fokus på en række kategorier og tematikker, får man skabt et fælles sprog, som bidrager til en fælles viden og forståelse, hvor borgeren er i centrum.

I Skanderborg Kommune og i Landsbyen Sølund er vi foran med implementering

I forbindelse med implementeringen af Voksenudredningsmetoden har Skanderborg Kommune haft fokus på, at undervisningen skulle varetages af egne medarbejdere, samt at det skulle være så praksisnært og meningsskabende som muligt.

Derfor er der etableret et internt underviserkorps, som repræsenterer socialområdet i kommunen, herunder blandt andet Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne.

Mette Kamp Hjøllund, Maj-Britt Skovsgaard Jørgensen og Søren Lytzau er hovedunderviserne, som assisteres af fem medundervisere . Medunderviserne kommer direktefra den pædagogiske praksis, og arbejder til dagligt indenfor socialområdet. Derudover er der udarbejdet 7 videoer, som omhandler Voksenudredningsmetoden med et særligt perspektiv ind i metoden som udfører. Videoer ligger til grund for undervisningen, som løber hen over 2022 og 2023.

Hovedunderviserne repræsenterer forskellige fagligheder, og således er Mette Kamp Hjøllund uddannet socialrådgiver, Maj-Britt Skovsgaard Jørgensen pædagog og Søren Lytzau fysioterapeut. De bidrager hver især til perspektiver ind i forhold til voksenudredningsmetoden, men også i forståelsen af de borgere, som er hele omdrejningspunktet for undervisningen.

Mette fortæller: “Det er vigtigt, at man sætter Voksenudredningsmetoden ind i et perspektiv fra udfører, således at det pædagogiske personale kan se sig selv i de eksempler, som benyttes i undervisningen. Søren har af samme grund gjort undervisningen levende og praksisnær med en kreativ øvelse, som involverer sorte spande, klemmer og masser af farvede papirstrimler”.

Selvom de tre hovedundervisere i manges øjne vil blive set som eksperter i Voksenudredningsmetoden og dokumentation, er det ikke sådan, at de selv opfatter sig.

Mette uddyber: “Vi skal blive klogere sammen. Jeg er optaget af, hvordan man kan gøre det sammen, samtidig med at vi er tro mod den fremgangsmåde, som beskrives i Voksenudredningsmetoden”.