Skip to main content

Privatlivspolitik

Landsbyen Sølund er en del af Skanderborg Kommune. Her kan du læse om Landsbyen Sølunds overordnede privatlivspolitik på solund.dk.

Information om databehandling og dine rettigheder som registreret 

Her på siden finder du overordnet information om, hvordan vi behandler personoplysninger i Landsbyen Sølund, herunder hvilke rettigheder du har som registreret i forhold til de oplysninger, vi behandler om dig.

Principper for behandling af personoplysninger

I Landsbyen Sølund kan vi  have brug for personlige oplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt, og det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. 

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de generelle behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningen1. 

Formålene med behandling af personoplysninger 

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har en lovlig grund (hjemmel) til det, og hvis behandlingen er nødvendig for det arbejde, vi skal udføre som offentlig myndighed.  

I visse situationer er vi efter lovgivningen forpligtet til at indhente dit samtykke, før vi påbegynder behandlingen af dine personoplysninger. Dette er bl.a. tilfældet inden for visse sundhedsydelser eller udsendelse af nyhedsbreve mv. I sådanne tilfælde overholder vi naturligvis kravene i lovgivningen, blandt andet at et samtykke altid kan trækkes tilbage.

Du vil modtage særskilt information forud for afgivelsen af et samtykke.

Behandling af personoplysninger

Som kommune behandler vi personoplysninger til mange forskellige formål alt afhængigt af, hvilke konkrete ydelser, vi leverer. Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at dokumentere vores myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandlingen. Vi vil ikke indsamle oplysninger, som ikke er nødvendige til det aktuelle formål.
Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den pågældende sag eller ydelse pågår og dokumentationen herfor kræves gemt. Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra sagens afslutning. På enkelte områder kan der være en længere eller kortere slettefrist: 

  • Længere slettefrist kan være et lovkrav f.eks. inden for sundhedsomsorg eller erstatningssager. 

Særligt for dig, som besøger os på hjemmesiden og sociale medier

Cookies

På Landsbyen Sølunds hjemmeside solund.dk benyttes enkelte nødvendige tekniske og statistiske cookies. De får siderne til at fungere, som de skal, og er med til at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Når du besøger vores sider, kan du give samtykke til indsamlingen af personoplysninger ved hjælp af cookies eller afvise det. Du har altid mulighed for at redigere eller tilbagekalde dit samtykke via i-ikonet i nederste venstre hjørne.

Sociale medier og eksterne sider

Når du via links bevæger dig fra hjemmesiden til andre internetsider, f.eks. sociale medier ligger disse uden for Landsbyen Sølunds område som dataansvarlige.  Vi anbefaler at du læser de pågældende siders privatlivspolitikker.

Ret til at se oplysninger om dig

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du får også information om de sammenhænge, hvor vi bruger oplysningerne, bl.a. formålet med oplysningerne og hvem, der har adgang til dem.

Vi kan have mange personoplysninger om dig. For at lette ekspeditionen af din anmodning beder vi dig så vidt muligt om at præcisere, hvad du ønsker indsigt i, f.eks. konkrete sager, tidsrum mv.  

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet og til at få manglende oplysninger tilføjet. 

Hvis du beder om at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig, skal vi tage stilling til, om vi kan gøre det. Det kan ske, hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af et samtykke, du trækker tilbage, eller hvis oplysningerne ikke er lovligt indsamlet. 

Derudover vil vi kun i et meget begrænset omfang kunne rette i eller slette dine oplysninger, fordi vi som udgangspunkt har notat- og journalpligt Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. De forkerte oplysninger markeres imidlertid som værende forkerte, og de korrekte oplysninger tilføjes.

Mens vi undersøger, om vi kan efterkomme din anmodning om berigtigelse eller sletning, har du ret til, at vi begrænser brugen af oplysningerne i sagsbehandlingen.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil altid vurdere, om vi kan efterkommer din indsigelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan samtykket til enhver tid trækkes tilbage. Dette gøres ved at kontakte den enhed, hvortil samtykket er afgivet. Tilbagetrækning af samtykke har først virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager din anmodning om det, og har altså ikke tilbagevirkende kraft.