Skip to main content
02 februar, 2021

Kunstprojekt giver mennesker med vidtgående og varige funktionsnedsættelser mulighed for at skabe kunst på lige fod med alle andre

02 februar, 2021

I Landsbyen Sølund har en gruppe af 6 mennesker, 4 beboere med funktionsnedsættelser, en pædagog og en kunstner arbejdet på kunstprojektet “I samme båd”. Hovedfokus gennem hele projektet er, at alle er i samme båd, når de enkelte kunstværker skabes. Værkerne skal udstilles i Skanderborg med fernisering den 22. februar 2023.

I SAMME BÅD af:

Erik Jensen, Solvejg Winter, Anna Christensen, Nikita Josefine Hansen, Irene Maria van Kooten Niekerk og Thomas Dausell.

Projektet “I samme båd” handler om at skabe kunst sammen. Kunstneren bag projektet, Thomas Dausell, blev inspireret af et engelsk projekt (Project Artworks) hvor man skaber kunst sammen med borgere med vidtgående og varige funktionsnedsættelser. Det handler om, at den enkelte skal opleve glæden ved, at skabe noget. Projektet “i samme båd” tiltalte Anna Christensen, som er pædagog i aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund, fordi hun var nysgerrig på, hvilken betydning projektet kunne få for beboere som kommer i aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund. De sidste 3 måneder har gruppen arbejdet sammen om at skabe et rum, hvor beboerne har haft mulighed for at udtrykke sig individuelt og arbejde med egne malerier og tegninger.

Thomas Dausell, som er kunstner i projektet fortæller:
“Der er to ting som er særligt og vigtigt i det her projekt. For det første, så er vi sammen om at skabe kunsten. Alle er sammen om at skabe projektet sammen. Vi vil løfte den enkelte beboer op, fordi den enkelte skal føle og opleve, at de kan skabe kunst på lige fod med alle andre. Den anden ting, som er helt afgørende i projektet er, at det er den enkeltes værk. Det er den enkelte, der er skaber. Han eller hun skal mærke, at det er deres eget værk. Som kunstner og pædagog guider, hjælper og motiverer vi beboerne. Men jeg går op i, at det er den enkelte, der er i fokus. De mennesker, der er neourodivergente, skal opleve det samme, som alle andre, når vi skaber noget, vi er glade for og stolte af. De kan mærke glæde og blive stolte, ligesom vi andre kan, men de kan ikke altid udtrykke det. Projektet er ikke skabt fordi menneskerne vi har med i gruppen har funktionsnedsættelser, det er skabt fordi de er mennesker, og derfor skal de have de samme muligheder”. 

Gruppen samles til fernisering af værkerne

Værkerne er nu klar til fernisering den 22. februar klokken 10.30 på Skanderborg Bibliotek, hvor hele gruppen bag værkerne samles igen. Anna Christensen fortæller: “Vi glæder os rigtig meget til at vise vores værker frem. Det er så vigtigt for denne her gruppe af mennesker, at de har følelsen og oplevelsen af, at man kan være noget og at man kan noget. Projektet oplever jeg har givet glæde og følelsen af, at det de kan og dem de er, bliver set og taget alvorligt. Derudover har vi skabt værkerne ved at sidde omkring bordet og i rummet sammen. Det tror jeg også har givet følelsen af fællesskab. Det er også rigtig vigtigt”.

Om kunstneren bag projektet:
 

Thomas Dausell er uddannet billedkunstner fra det Kongelige Danske Kunstakademi og det Jyske Kunstakademi og er i sin praksis meget optaget af, hvordan kunsten kan skabe fællesskaber og nye tilhørsforhold for bestemte grupper i samfundet. Med 23 års erfaring som underviser i billedkunst fra højskole, kunstskole, efterskole samt KUNSTEN i Aalborg har han tillært sig mange didaktiske og pædagogiske redskaber, som han inddrager i sine projekter.

Mail: thomasdausell@gmail.com

Mobil: 29 87 58 89

Fakta om projektet “I samme båd”:
 

Projektet fokuserer på de neurologiske forskelle, der findes i en gruppe og viser, at man kan inkludere neurodivergente personer og neurotypisk (normalt udviklet) i et kunstnerisk fællesskab og udviske forskelle og fordomme i samfundet.

Formålet med projektet er:

  • At arbejde med den enkelte borger i øjenhøjde og udviske den barriere, der kan være mellem neurodivergente og neurotypiske grupper i samfundet.
  • At inkludere neurodivergente personer i et arbejdsfællesskab, gennem et dialogbaseret kunstprojekt, hvor folk med en neurodivergent og en neurotypisk tilgang til verdenen arbejder sammen. Er det muligt at skabe større forståelse og empati for hinandens tilgange til verdenen?
  • At undersøge i hvilket omfang kunstens rum har betydning for et nerodivergent fællesskab, og hvorvidt den kunstneriske praksis kan åbne op for dialog, fællesskaber og personlig udvikling. At give mennesker der har lyst til at arbejde kunstnerisk et løft og vise omverdenen, hvordan kunstneriske processer og redskaber kan styrke neurodivergentes kreativitet og evne til at udtrykke sig selv.
  • At arbejde med simple tekniske tegne og male metoder og fokusere på den enkelte borgers evne til at fordybe sig en kunstnerisk processer, hvor nærvær, tillid og opbakning er helt centralt for alle opgaver/projekter.