Skip to main content

Indflydelse og fleksibilitet får ansatte til at gå op i tid. Det skaber arbejdsglæde, sænker sygefraværet og gavner beboerne.  

11 marts, 2024

I Boenhed 6 i Landsbyen Sølund er syv ansatte gået fra deltid til fuldtid. Det betyder, at der er dækket en fuldtidsstilling – uden at ansætte flere.  

Peter Hørslev Sørensen, leder af Boenhed 6, mener, at ansatte skal have indflydelse, fleksible rammer og mulighed for at tilvælge flere arbejdstimer. Det sker ved at ændre tanken om fastlåste vagtskemaer, noget, som er nødvendigt for området, og som viser sig at være en succes, 

”Vi snakker alle om, at der mangler, og kommer til at mangle, arbejdskraft,” konstaterer Peter Hørslev Sørensen, og netop derfor gik han ind i projektet, En fremtid med fuldtid,  

“Jeg vil gerne tilbyde længere arbejdsvagter end (de daværende) fagforeningsregler på ti timer. Det er både for beboernes skyld, formålet for øje, men også fordi, det giver mening i den nye verden, vi lever i”. 

Efter grønt lys fra fagforeningerne, hvor SL gik med til tretten timer og FOA tolv, kunne boenheden begynde at ændre de forhenværende fastlåste vagtskemaer. 

Et blankt stykke papir 

Efter workshops i En fremtid med fuldtid, hvor Peter Hørslev Sørensen var med i styregruppen, udleverede han blanke vagtskemaer. De ansatte skrev deres drømmetimer og ønsker, og efterfølgende fik skemaplanlæggeren det store puslespil til at gå op. Noget, som altså har betydet, at nogle ansatte nu arbejder mere, af egen fri vilje, 

Det skal være et tilvalg og ikke tvang. Jeg vil ikke have, at folk skal arbejde mere. Jeg vil have, at folk kan arbejde, det de vil. Det vil give god mening på mange områder

– Peter Hørslev Sørensen, leder af Boenhed 6, Landsbyen Sølund.

Klik her, for at læse mere om En fremtid med fuldtid

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” – en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. 

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid. 

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk. 

Kilde: Viden på tværs, En fremtid med fuldtid


En god investering på flere måder 

For nogle arbejdspladser kan økonomien sætte grænser for, hvor mange man kan sætte op i tid her og nu.  Men vikardækning og sygefravær ser ud til at falde, viser Midtvejsevalueringen, en rapport udarbejdet af KL for En fremtid med fuldtid. Peter Hørslev Sørensen har også mærket ændringen,   

”Jeg har ikke råd til at lade være. Ved at putte flere timer ind i planen, er der flere folk på arbejde. Det kan aflæses på sygefraværet. Jeg synes også, at vi har oplevet mere arbejdsglæde,” siger han.

At flere arbejdstimer øger arbejdsglæden, kan lyde paradoksalt. Men flere undersøgelser viser, at udsagnet holder stik. I Midtvejsevalueringen, En fremtid med fuldtid, forklarer man den øgede arbejdsglæde med, 

“Den ansatte oplever mere indflydelse, bedre tid til arbejdsopgaver og faste kollegaer.”  

Samtidig skriver Socialpædagogerne, at deres seneste arbejdsmiljøundersøgelse viser øget arbejdsglæde ved flere arbejdstimer og, 

“at socialpædagoger på fuldtid i højere grad vurderer, at de har indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid og den socialpædagogiske praksis end dem på deltid.” 

Flere timer giver mere frihed 

En af dem, der har haft glæde ved at gå op i tid, er Mara Lenz. For et år siden blev hun ansat i Boenhed 6 i en introstilling som omsorgs- og pædagogmedhjælper, 

“Jeg er gået fra tredive til femogtredive timer, og det kan mærkes – både i kroppen og i familien. Men jeg er glad for at have taget beslutningen og fortsætter på femogtredive timer”, siger hun og er ikke afvisende over for at gå yderligere op i tid, så hun bliver fuldtidsansat, 

“Det var et stort hop fra tredive til femogtredive timer, men to timer ekstra om ugen overvejer jeg, da hoppet er ikke så stort,” forklarer hun. 

De tilvalgte, ekstra arbejdstimer er en blanding af længere vagter og flere arbejdsdage, og det har haft positiv effekt på Mara Lentz arbejdsliv, 

“En tolv timers vagt giver mig ekstra frihed, og de flere arbejdstimer kan ses på lønsedlerne” forklarer hun. Hun har desuden oplevet mere ansvar og er nu kontaktperson for to beboere, 

“Der er mere kontakt. Jeg er mere med og der er mere kontinuitet” siger Mara Lentz afsluttende. 


Se tal på deltids- og fuldtidsansatte i Skanderborg Kommune her

50,3% af de ansatte er deltidsansatte.  

Andelen af fuldtidsansatte er fra 2019 til 2022 steget med 1,5 procentpoint.  

I ældreområdet er 75,8% deltidsansatte.  

Den højeste andel af deltidsansatte er omsorgs- og pædagogmedhjælpere hvor 78% er deltidsansatte.  

I aldersgrupperne 20-29 år og 60+ år er der flest deltidsansatte. 54,9% af de kvindelige ansatte er deltidsansatte mens 36,4% af de mandlige ansatte er deltidsansatte.

Kilde: Personaleredegørelse for Skanderborg Kommune 2022


Når arbejdsdagen bliver længere, er der færre udskiftninger og overlap. Noget, der gavner beboerne, mener leder Peter Hørslev Sørensen, 

”Det er godt for beboerne med en gennemgående person hele dagen, og at man ikke får et overlap. Det kan give en reaktion hos beboeren, hvis overlappet ikke har været fyldestgørende ”. 

Frihed og tilvalg skal tiltrække medarbejdere  

Fleksibilitet og indflydelse skal gøre Boenhed 6 til en attraktiv arbejdsplads, 

”Vi er, som alle andre steder udfordret på at holde på arbejdskraften. Til ansættelsessamtaler siger jeg – Du kan vælge det, du vil have, så får vi det til at passe. Jeg håber og tror på, at vi som Landsbyen Sølund gør os attraktive ved at respektere individet som hele mennesker. Det gør, at folk gider at arbejde her”, konstaterer Peter Hørslev Sørensen.  

I fremtiden drømmer Peter Hørslev Sørensen om at kunne tilbyde dobbeltvagter. Altså seksten timer, så den ansatte kan følge beboeren en hel dag, og samtidig komme færre dage på arbejde med flere fridage derhjemme. 

En kulturændring, der kræver nytænkning 

At åbne op for muligheden for at ændre de fastlåste vagttyper er nyt. Det har blandt andet betydet, at man har rykket rundt på de daglige arbejdsopgaver, så det giver mest mening timemæssigt, 

“Den tid vi får, passer med den tid borgeren skal have. Der er ikke overflod af tid, men der er mange på arbejde, mange én til én projekter, det giver nogle helt andre muligheder for at lave nogle ting sammen. Man skal øve sig i, at der er tid til at lave nogle gode ting med beboerne. Det er en kulturforandring for mange. Skemaplanlægning er en tidligere ledelsesopgave, hvor personalet nu har fået stor indflydelse – det er en udfordring for nogen ”, siger han.

Men det skræmmer ikke Peter Hørslev,  

”I min verden vil det bedste være at turde at give slip og tro på individets frie valg.” 

Vil du vide mere?  

En fremtid med fuldtid har netop åbnet op for endnu en runde. Hvis du som leder overvejer at være med i et projekt, hvor der arbejdes med at få flere op i tid og strukturer i form af for eksempel vagtplaner og arbejdstid, så kontakt Jette Vivian Lorenzen, projektleder i Skanderborg Kommune, jette.vivian.lorenzen@skanderborg.dk.