Skip to main content

Tematavle til kommunikation med beboeren

19 juni, 2023

En tematavle er et supplement til kerneordstavlen (en tavle med de mest anvendte ord/billeder i hverdagen). Tematavlen sikrer, at beboeren også kan kommunikere om andre emner/aktiviteter, fx følelser, sommerfest, jul eller som her; Sølund Musik-Festival. 

Print, laminer eller put tematavlen i en plasticlomme – og styrk beboerens mulighed for at kommunikere, tage valg, have medindflydelse og selvbestemmelse.

Sølund festival kommunikationstavle

Tematavlerne er udarbejdet af AC-gruppen Piloterne. For mere information kontakt  VISS