Skip to main content

Livskvalitet frem for udvikling, når en beboer rammes af demens

Omstillingsparathed, opmærksomhed og opfindsomhed er afgørende, når en beboer rammes af demens. Det fortæller socialpædagog Ronja Frida Johnsen. Det handler nemlig om at fokusere på livskvalitet og nærvær frem for udvikling. Ronja arbejder i Landsbyen Sølund som socialpædagog. Ronja har i 12 år været kontaktpædagog for Ander på 33 år, som er født med et sjældent syndrom, der bl.a. har givet ham vaskulær demens. Lejrture har givet livsglæde Ronja har sammen med Anders deltaget i flere lejrture for handicappede. Ronja oplever, at udviklingen i beboerens demens har medvirket, at den pædagogiske...

Læs videre

De 10 specialpædagogiske bud

I denne artikel skal vi gå på opdagelse i forskellige specialpædagogiske grundtanker. Tanker og overvejelser, som vi kan gøre os, når vi arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse. Der er med andre ord tale om en generel viden, i form af grundtanker, som er gode at have med sig i arbejdet med målgruppen. Af Camilla Grann, specialpædagogisk konsulent i Lærings- og videnscenter Landsbyen Sølund. Nedenstående generelle grundtanker eller grundsætninger er valgt, fordi vi ofte møder fravær af denne måde at tænke på, når vi som konsulenter rejser rundt i landet. Enten har personalegruppen...

Læs videre

En særlig og betydningsfuld dag

Den 11. september 2023 var en særlig dag. Social- og boligministeren gav på vegne af regeringen en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980, som har været udsat for svigt og overgreb. Undskyldningen blev givet på baggrund af en udredning, som har påvist en grusom og inhuman behandling af nogle af de mennesker, som har mest behov for kærlig og nænsom støtte. Rapporten er lang, hvis I er nysgerrige, kan I læse med her.  Undskyldningen blev givet ved et tankevækkende og betydningsfuldt arrangement, som I kan se her.  Ved...

Læs videre

MUSIK, LEG OG LIV – en pædagogisk metode til opbygning af tætte relationer

Af Anne Steen Møller I Landsbyen Sølund bor der nogle af de mest sårbare mennesker i Danmark. Mange hundrede medarbejdere bruger en stor del af deres liv på at skabe livsindhold for denne gruppe. Med bogen, “Musik, leg og liv” har jeg ønsket at give et billede af, hvad det indebærer at være født med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og af den store indsats, som medarbejdere gør for at skabe trygge relationer og livsindhold for borgerne. Samtidig beskriver bogen, hvordan vi kan arbejde systematisk med en praksis, der er funderet i bl.a....

Læs videre

Podcast: Sorg hos mennesker med udviklingshandicap

Hos mennesker med udviklingshandicap kommer reaktionen på et tab – sorgen – ofte forsinket. Som fagpersonale kan det derfor også være svært at opdage, at en uvant eller ændret adfærd hos et menneske med udviklingshandicap faktisk skyldes sorg. Ingrid Folkmann Jensen, Socialpædagog i Landsbyen Sølund og Line Rudbeck, Hospitals- og hospicepræst fortæller i denne podcast fra Socialpædagogerne om, hvordan vi som fagpersoner kan få øje på sorgen, og hvordan vi kan hjælpe, når et menneske med udviklingshandicap sørger. I podcasten får du præsenteret et værktøj, som du kan bruge til...

Læs videre

Da Maren Malkeko kom til 

I boenhed 20 i Landsbyen Sølund har socialpædagog Peder Nyholm i samarbejde med en beboer arbejdet med kreative projekter over tid. Resultatet er blandt andet en stor ko, som har fået navnet Maren Malkeko og et nissehus i ler og mos. Peder fortæller om projektet: “Da jeg startede i hus 20 for 5 år siden, var Michael ikke deltagende i aktiviteter. Han var usikker på, hvordan dagen skulle forløbe og var mere angst og utryg. Michael er en anden i dag, end ham jeg mødte for 5 år siden. Michael havde det ikke specielt godt. I december besøgte vi hans plejeforældre, de fortalte, at det er...

Læs videre

Tematavle til kommunikation med beboeren

En tematavle er et supplement til kerneordstavlen (en tavle med de mest anvendte ord/billeder i hverdagen). Tematavlen sikrer, at beboeren også kan kommunikere om andre emner/aktiviteter, fx følelser, sommerfest, jul eller som her; Sølund Musik-Festival.  Print, laminer eller put tematavlen i en plasticlomme – og styrk beboerens mulighed for at kommunikere, tage valg, have medindflydelse og selvbestemmelse. Sølund festival kommunikationstavle Tematavlerne er udarbejdet af AC-gruppen Piloterne. For mere information kontakt  VISS

Læs videre